Michèle Rivasi – Pytanie ustne nr 2010/03 w sprawie działań UE w obliczu pandemii AH1N1 w 2009 r. GrypaPrzedstawiciel Komisji Europejskiej – Pandemia trwa od 9 miesięcy. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób miało przekazać wyniki badań dot. pandemii. WHO zawsze określało pandemię jako chorobę rozprzestrzeniającą się na świecie. W ostatnim czasie krytyce poddane są działania rządów Państw członkowskich, szczególnie sposób wydawania przez nie pieniędzy na zakup szczepionek. 39 mln. osób zaszczepiło się w UE przeciwko grypie AH1N1, w tym 260 tys. kobiet w ciąży. Pandemia stanowi szczególne zagrożenie dla kobiet w ciąży i osób starszych. Autoryzowano szczepionki szybko, gdyż niezbędna była niezwłoczna reakcja na rozprzestrzeniającą się chorobę. Szczepionki są bezpieczne.

M. Rivasi – Odpowiedź Komisji Europejskiej nie jest satysfakcjonująca. W 2009 r. na miesiąc przez wybuchem pandemii AH1N1, WHO zmieniło jej definicję. Wcześniej definicja zawierała dwa elementy, tj. powagę choroby oraz obszar geograficzny na którym występowała. Obecnie ograniczono ją jedynie do obszaru geograficznego. Szczepionki wprowadzono na rynek zbyt szybko więc nie można być pewnym, że są one bezpieczne. Istnieje wiele przypadków zgonów spowodowanych skutkami ubocznymi stosowania szczepionek. Kraje, które nie wykupiły szczepionek, takie jak Polska, nie znają przypadków śmiertelnych związanych z ich zastosowaniem. UE nie była krytyczna wobec działań i informacji podawanych przez WHO. Dobrym pomysłem byłoby stworzenie komisji śledczej, która zbadałaby sprawę grypy AH1N1 i przywróciłaby wiarygodność instytucji UE.

C. Lepage – popiera pomysł stworzenia komisji śledczej. Niezbędne jest zachowanie przejrzystości i wiarygodności działań podejmowanych przez unijne instytucji.

A. Parvanova – ktoś skorzystał na ogłoszeniu pandemii. Media i lobby sztucznie nagłośniały problem.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej – KE nie widzi związku pomiędzy zmianą definicji pandemii, a ogłoszeniem pandemii AH1N1. Zakup szczepionek leżał w gestii Państw członkowskich podobnie jak decyzja o tym, czy przeprowadzić masowe szczepienia obywateli.