Pandemia grypy A/H1N1 - reakcja państw członkowskich oraz Unii Europejskiej GrypaPandemia grypy A/H1N1 – reakcja państw członkowskich oraz Unii Europejskiej

Dyskusja dotyczyła opinii na temat ogłoszonej pandemii grypy A/H1N1 w roku 2009 oraz przedstawienia wniosków opartych na tym wydarzeniu.  Europa znajduje się w okresie postpandemicznym, który jest najlepszym okresem dla dyskusji, o jakości działań podczas pandemii oraz możliwości ich poprawy przy kolejnym  kryzysie zdrowotnym. Zeszłoroczne wydarzenia pokazały braki przepisów prawnych   w harmonizacji działań. Obecnie zdefiniowano pojecie ‚zakażenie’, a także przeprowadzono  ocenę działań w trakcie pandemii – trwają prace nad tymi raportami.   Stworzono 5 dokumentów roboczych dotyczących procedury działania w czasie kryzysu  zdrowotnego.

Andrzej Ryś  Koordynacja działań stanowi kluczowy środek w zwalczaniu pandemii. Należy pamiętać,   że działania mogą tylko zniwelować skutki, a nie im zapobiegną.

EDCD  Unia Europejska okazała się najlepszym regionem na świecie w walce z pandemią grypy.   W obliczu kryzysu zdrowotnego nie powinno się wygłaszać mocnych postulatów, aby nie  doszło do niesłusznej krytyki ekspertów.  Agencja odpowiedzialna za wydanie szczepionek twierdzi, że w momencie pandemii grypy  brakowało odpowiednich przepisów prawnych.

AH1N1 - świńska grypa

AH1N1 – świńska grypa

Dlatego potraktowano wirus A/H1N1,   jako wirus sezonowy. Umożliwiło to wydawanie szczepionek warunkowo.

Była prezydencja szwedzka  Należy ze szczególna ostrożnością podejść do wygłaszania wniosków i podejmowania  jakichkolwiek decyzji. Obecnie jest to lepszy okres niż czas kryzysu na podejmowanie  decyzji.

Działania zastosowane w obliczu pandemii grypy w okresie przewodnictwa Szwecji w Unii  Europejskiej:

•Zwołanie konferencji ekspertów.

•Zorganizowanie nieformalnego zebrania ministrów państw członkowskich.• Wielopłaszczyznowa współpraca z komisja.

•Podjęcie globalnej inicjatywy zdrowotnej.  EMEA – Europejska Agencja ds. Leków  Rola Europejskiej Agencji ds. Leków opiera się na trzech filarach:

•Właściwości leków.

• Informacji dla pacjentów i personelu.

•Monitorowaniu dostępności leków.

Monitoringowi podlegają wszystkie nowe szczepy wirusów, aby móc na bieżąco ulepszać  istniejące już szczepionki i tworzyć nowe. Wszystkie decyzje podejmowane są po uprzednim  głosowaniu, co niweluje wpływ jednostki.

Michele Rivasi   W okresie pandemii wirusa A/H1N1, Unia Europejska pokazała się jako instytucja zależna od  prelegatyw WHO. Działania wspólnoty powinny być w tym przypadku niezależne, (pomimo,  że wszystkie kraje członkowskie należą do WHO).

Corinne Lepage  Nie można krytykować Unii Europejskiej z powodu każdego niepowodzenia w trakcie  pandemii grypy. Wiele decyzji podejmowanych było samodzielnie przez kraje członkowskie.

Marisa Matias   Powinno zostać wydane oświadczenie do wiadomości publicznej w sprawie wydania dużych  sum na szczepionki w czasie pandemii, której przebieg okazał się łagodniejszy niż głoszono.  Zabrakło przejrzystości w działaniu.

Wnioski  Wnioski i uwagi maja na celu zasugerowanie zmian, jakie można wprowadzić, aby polepszyć  proces działania władz europejskich podczas kolejnych kryzysów zdrowotnych.

•Stworzenie podstaw prawnych określających metody działania.  • Specjalistyczna kontrola wydawanych decyzji.

•Stworzenie systemu wczesnego ostrzegania, który pomógłby niwelować skutki  pandemii.

•Zdefiniowanie roli poszczególnych instytucji Unii Europejskiej i instytucji poza  unijnych.

•Płynna komunikacja wewnątrz Unii oraz z zewnętrznymi instytucjami.

• Przejrzysta komunikacja ze społeczeństwem oraz dodatkowo odpowiedni wybór  mediów odpowiedzialnych za przekazywanie informacji do opinii publicznej.

•Stworzenie podstawy prawnej regulującej komunikację Rządu ze służbą zdrowia.

• Wprowadzenie rejestracji danych.

•Zwiększenie przejrzystości informacji naukowych.

•Bardziej elastyczne podejście do zakupów szczepionek poprzedzone badaniami  socjoekonomicznymi.

•Strategia szczepionek powinna być prowadzona na poziomie unijnym.

•Przyspieszona dostępność do szczepionek dla obywateli Unii Europejskiej.