Ocena zarządzania grypy H1N1 w Europie w latach 2009-2010 cz.II GrypaSonik Bogusław
Sprawozdanie przywraca wiarygodność działania Unii Europejskiej. Postawiono w nim zarówno pytania jak również wystawiono oceny działań. Media napędzały problem pandemii, którego powinno się uniknąć. Polska była świadoma manipulacji. Koncerny nie zgodziły się na wzięcie odpowiedzialności za szczepionki.

Arsenis Kriton
Trzeba dokładnie opisać wydarzenia, które miały miejsce podczas światowego kryzysu gospodarczego w Europie. Warto również wykorzystywać w odpowiedni sposób doświadczenie gospodarek krajów europejskich.

Komisja
Pandemia grypy – okres po pandemii powinien służyć wyciągnięciu wniosków. Komisja Europejska posiada dane liczbowe. Analiza tych dokumentów umożliwi zdobycie potrzebnych informacji, które będzie można wykorzystać podczas kolejnej pandemii. Kwestią mechanizmów zapobiegania oraz finansowania pandemii zajmą się kraje członkowskie.

Inicjatywy i zagrożenia zdrowotne – Komisja Europejska przedstawi proponowany pakiet przed końcem 2011, Komisja działa zgodnie z systemem: branża przekazuje dane, a kolejne organizacje analizują przekazane materiały.

W najbliższym czasie będzie dyskusja na temat badań i szczepionek. Komisja nie planuje zmieniać procesów medycznych. Wykonywane jest to z prawodawstwem przyjętym przez Parlament Europejski. WHO i Komisja Europejska współpracują, ale Unia Europejska ma niezależny system oceny. ECDC przedstawia swój wkład, jak również wydaje ocenę. Występuje konflikt interesów w ramach Komisji Europejskiej. Komisji Europejska chciałaby wyjaśnić ustęp 8 i 9. Urzędnicy są związani regulaminem Komisji.

ECDC
W sprawozdaniu znajduje się kilka błędów. Opublikowano 8 analiz. Ocena ECDC jest niezależna od oceny WHO. Skuteczność – w ramach instytutu zostały przeprowadzone badania, ich skuteczność została oceniona wysoko. Problem leży w braku przekazywaniu informacji (tylko jeden dokument został opublikowany, jako źródło). Kraje Unii Europejskiej muszą podchodzić bardziej elastycznie do wskazanych problemów.