Ocena zarządzania grypy H1N1 w Europie w latach 2009-2010 cz.I GrypaSprawozdawczyni: Michele Rivasi:

Zmieniono kryteria dotyczące pandemii grypy. Wcześniej pandemii rozumiana była jak epidemia, która obejmowała cały świat, również ze wskaźnikiem śmiertelności.

Zalecenia
- Potrzeba jest większej niezależności. Obecnie istnieją dwie ważne agencje, które zajmują się tą sprawą: ECDC i Europejska Agencja Leków.
- Potrzebna jest dobra skuteczność oceny szczepień. Często dochodzi do sytuacji, gdzie człowiek się szczepi, ale skuteczność szczepionek jest stosunkowo niska.
- Potrzebna jest przejrzystość informacji.

Szczepionka przeciwko grypie

Szczepionka przeciwko grypie

Deklaracja o interesach państw członkowskich powinna być dostępna dla społeczeństwa. Jednocześnie umożliwi to ogólnoświatową kontrolę.

Finansowanie agencji:
Potrzebna jest jasna wizja finansowania Agencji. Trzeba wzmocnienia jej wiarygodności wśród obywateli. Głównym celem jest reakcja społeczeństwa na epidemie. Warto opracować działania, które można będzie później wykorzystywać.

Grossetete Francoise
Obawy wobec pandemii były większe niż w rzeczywistości. WHO było bardzo ostrożne. Związane to było z brakiem informacji na temat powagi sytuacji.

Berlato Sergio
Wszyscy Europejczycy byli przestrzegani o powadze sytuacji związanej z pandemią. Obecnie warto skoncentrować się odzyskiwaniem wiarygodności i zaufania ludzi. Największa uwagę powinno się skoncentrować nad działaniem prewencyjnym.

Parvanova Antonyla:
Wyróżnia się najważniejsze kwestie:
- informacje, które powinny być opublikowane były niedostępne;
- podane liczby były niejasne;
- finansowanie i wpływ szczepionek były niedostępne;
- manipulacja i brak przejrzystości;
- manipulacja choroby;

Instytucje muszą ostrożnie podchodzić do wykorzystywania środków publicznych. Trzeba wypracować wspólne podejście, które umożliwi przygotowanie Europy do wybuchu kolejnej pandemii.